درصورتی که دوربین شما دچار نقص فنی شده است می توانید با شماره گیری تلفن های تماس شرکت 88013687 ، 88632385 ، 88353096 و 88352771 مشکل خود را با متخصصین ما در میان بگذارید. همچنین می توانید با استفاده از فرم تماس زیر مشکل خود را برای ما توضیح دهید.